Informace o členství v KK Brno-Židenice

Máte-li zájem stát se členem klubu, kontaktujte nás prosím buď osobně (po předchozí domluvě) na našich výcvicích, které probíhají každou neděli (vyjímkou je špatné počasí) od 9.00 hod v areálu našeho cvičiště v Brně-Líšni a nebo prostřednictvím kontaktů na vedení klubu.

Vstupní podmínky a pravidla KK:

  • zaplacení členského příspěvku a zálohy na brigády
  • k zápisu je nutno donést očkovací průkaz psa s platnými daty vakcinace-tj. potvrzením o očkování ne mladším 14 dnů a ne starším než 1 rok
  • do areálu cvičiště vstupujte se psem na vodítku a s náhubkem
  • před vstupem do areálu musí být pes vyvenčen, v prostorách cvičiště je povinnost dodržovat čistotu a pořádek
  • feny v období hárání mají vstup pouze po předchozí domluvě s výcvikářem
  • na cvičební plochu mají po dobu výcviku povolen vstup pouze psovodi se psy, ostatní osoby se mohou zdržovat v prostorech klubovny
  • děti mladší 10-let musí mít na cvičiště doprovod osoby starší 18-ti let
  • doporučujeme mít uzavřené osobní pojištění a hmotnou zodpovědnost pro sebe i psa

**************************************************************************************************************************************************************************

Členské příspěvky v Kč/rok:

dospělý člen 1.200,-
udržovací členství 500,-
člen výboru KK, člen do 18ti let, student nad 18 let, člen na mateřské dovolené,
důchodce (starobní a invalidní)
600,-
kurz (10 lekcí) 1.000,-

**************************************************************************************************************************************************************************

S platností od 1.4. 2017 byla zavedena možnost tzv. kurzů. Kurzy jsou vhodné pro začátečníky a nově příchozí zájemce o výcvik a výchovu psa. Dotyčný má nárok na 10 bezplatných výcviků (jakéhokoliv zaměření) po dobu 4 měsíců od první lekce, poté je povinen si další výcviky hradit, popř. zvolit řádné členství po domluvě s hlavním výcvikářem. Zájemce o kurzy není veden jako řádný člen KK.

Každý člen KK má povinnost odpracovat 20 brigádnických hodin za rok. Členové do 18 let a invalidní důchodci (pokud jim rozsah jejich zdravotních a tělesných poškození umožňuje vykonávat aspoň méně namáhavou práci) mají povinost pouze 10 brigádnických hodin. Starobní důchodci, členové výboru (platí i pro člena revizní komise), členové na mateřské dovolené a členové s minimálním členstvím jsou povinnosti vykonávat brigádnické hodiny i placení zálohy na brigády zproštěni. Brigádnické hodiny se platí předem, formou zálohy ve výši 1.000,-Kč za kalendářní rok (příp. 500,-Kč pro mladší 18 let a invalidní důchodce). Tato částka se odpracování brigádnických hodin převádí do dalšího roku. Pokud člen ukončí své členství v KK a splní si brigádnické povinnosti, bude mu částka vrácena v plné výši.  Při nesplnění počtu odpracovaných brigádnických hodin propadá poměrná část zálohy ve prospěch kynologického klubu.

Brigády se konají většinou každou první neděli v měsíci (dle počasí).