PostHeaderIcon Setkání k 60. výročí založení klubu

Vážení bývalí i současní členové a přátelé Kynologického klubu Brno – Židenice.

V letošním roce náš klub slaví 60 let od svého založení. U příležitosti tohoto výročí pořádá současné vedení setkání všech bývalých i stávajících členů a přátel klubu. Tímto bychom Vás chtěli na tuto akci co nejsrdečněji pozvat.

Setkání proběhne v sobotu 16.6.2018 od 9 hodin na cvičišti ZO MSKS 10202, v areálu klubu pod Velkou Klajdovkou a podle zájmu potrvá u táborového ohně až do nedělních ranních hodin.

Přespání ve vlastních stanech, spacácích na pozemku klubu popř. v klubovně, nebo si můžete individuálně domluvit ubytování např. v hotelu Velká Klajdovka, který je od cvičáku asi 5 min chůze. Vítané jsou i vaše děti popř. vnoučata, program pro ně bude připraven. Bohužel s ohledem na technické možnosti zázemí klubu, nechte prosím své čtyřnohé kamarády pokud možno doma, bude to bezpečnější pro všechny hosty i pejsky samotné.

K občerstvení budou zajištěny špekáčky nebo klobásky, pečivo, zelenina, pivo i nealko ze sudů.

Pro zjištění zájmu o výše popsanou akci prosím potvrďte svou účast dopisem, e-mailem, SMS či telefonicky kontaktní osobě a předsedkyni klubu Zuzaně Svobodové, Mrkosova 7, 615 00 Brno, tel. 605 202 038, e-mail: vrtalka@seznam.cz. Zároveň, prosím, zašlete finanční částku ve výši 350,- Kč jako úhradu za občerstvení, a to na účet č. 213904951/0300, nezapomeňte do poznámky uvézt „60. výročí a vaše jméno a příjmení“ a to vše prosím do konce května.

Máte-li kontakty na bývalé členy klubu, budu ráda, když mi je předáte, abych je mohla na akci také pozvat. Stejně tak pokud máte nějaké historické fotografie nebo předměty související s klubem, jeho počátky a činností v průběhu let, budeme velmi rádi, když nám je zapůjčíte nebo vezmete s sebou na setkání.

Závěrem bych chtěla předem poděkovat všem, kteří se této akce zúčastní, a věřím, že se potkáme v co největším počtu.

 

Za celý výbor srdečně zve Zuzana Svobodová, předsedkyně klubu.

Pozvánka

Vložit příspěvek