Kynologie Brno

Kynologický klub

Brno – Židenice

Poslušnost

Výcvik psa

Pes je od nepaměti šlechtěn jako pomocník lidské činnosti. Pes není tvor pro lenošení, ale naopak je tvorem činorodým. V dnešní době je pes účinným pomocníkem člověka. Je člověkem chován jako pes lovecký, služební, pracovní nebo společenský. Další využití psů je v oblasti osobních služeb pro člověka –  psi doprovodní, slepečtí, asistenční a nebo pro canisterapii.

Přesto, že je pes tvor všestranného využití, je na člověku, aby usměrnil jeho vlohy a naučil jej požadované cviky.

Jen dobře vycvičený a vychovaný pes je dobrým pomocníkem a společníkem člověka. Pes nevychovaný a nevycvičený je odjištěná zbraň bez možnosti kontroly. Ze zákona člověk odpovídá za škody způsobené psem. Pes cvičený je ovladatelný a člověk může usměrnit jeho chování.

Doporučuje se cvičit psy bez rozdílu plemene, protože i malý pes jako je např. čivava, rád cvičí a udělá majiteli radost. Pes, který se nudí, zlobí a dělá kolem sebe zmatek a spoušť. Při výcviku se pejsek nejen učí, ale i vydává energii a doma potom už víceméně odpočívá a nemá sílu na zlobení a dělání neplechy. Pes, který není zaměstnáván, se začne zaměstnávat sám a to většinou nežádoucím způsobem. Začne vyvíjet samostatnou činnost a jeho závislost na psovodovi klesá. Nežádoucí samostatnost je u psa špatná!!! Závislost na psovodovi je naopak velice žádoucí a psovod by ji měl neustále pěstovat a zvětšovat a tím i upevňovat své vedoucí postavení ve smečce psovod – pes. Pes je zvíře aktivní a doslova chce být zaměstnáván. Je-li jeho zaměstnání příjemné, nápadité, veselé, spojené s odměnou a pochvalou, prožívá šťastné chvíle.

Pasivní psovod je pro psa málo zajímavý až lhostejný. Začne se to projevovat neposlušností psa, když se děje něco, co je pro psa zajímavé a přitažlivé. Dominantní pes se dokonce postupně začne prosazovat jako vůdce smečky a poslouchat musí psovod.

Naopak psovod s aktivním přístupem k výchově se stává pro psa přirozenou autoritou a jeho hlas se stává nejsilnějším podnětem, který na psa působí. Je-li psovod aktivní žádoucím způsobem, stává se i pes aktivní žádoucím způsobem a doslova visí na psovodovi v očekávání povelu.

Začne platit – JAKÝ PÁN, TAKOVÝ PES

Poslušnost není pouhé dávání povelů psovi, který je bezmyšlenkovitě plní. Důležitá je správná cesta učení, podle které se poslušnost odvíjí. Kynologie nabízí spoustu výcvikových metod. S přihlédnutím k tomu, že každý pes je jiný, se k nim také musí přistupovat. Co ale platí pro každého psovoda i psa je důslednost! Při výcviku musíme psa umět dobře motivovat, aby byl schopen vnímat to, co po něm chceme, a také ho odměnit v pravou chvíli, kdy činnost plní správně. Odměňujeme hlasem, pamlsky, popř. zapojíme hračku. Každý psovod by si měl umět hrát se svým psem!

Zásady, jejichž znalost a dodržování nám pomohou při výcviku:

 • Pečlivé promyšlení průběhu výcviku – již před výcvikem musí psovod znát náplň výcviku a také metodiku daného cviku. Psovod musí být na výcvik psa připraven
 • Příprava pomůcek pro výcvik psa (obojek, vodítko, pamlsky, hračky apod.…)
 • Vybrání vhodného místa pro výcvik. Pro výcvikové začátky je vhodnější klidnější místo, kde pejska nebudou rozrušovat vnější podněty a on se bude moci tak mnohem lépe soustředit na výcvik. Až později přecházíme do rušnějších míst a psovi přidáváme vnější podněty (lidé, psi, město)
 • Výcvik začínejte lehkým cvikem, který pes umí a stejně tak i výcvik ukončete. Neodcházejte z výcvikového prostou bez splnění posledního cviku!
 • Výcvik nesmí psa nudit, výcvik musí být dynamický, živý, ale ne příliš dlouhý – Ze začátku cvičte se psem jen pár minut a hodně cviky prokládejte hrou, postupem času délku výcviku prodlužujte… pokud pes ztratí o výcvik zájem, zkuste ho nějak oživit, pokud ani to nepomůže, ukončete výcvik lehkým cvikem, který ho baví, a pořádně odměňte. Sami si všimněte, jak dlouho výcvik psa baví a dle toho cvičte… Pes si na soustředění při výcviku musí zvykat, proto se postupně čas výcviku prodlužuje. Vždy se snažte výcvik provádět hravou formou
 • Výbornou motivací je pořádná pochvala – nadšení psa z výcviku záleží jen na Vás, to Vy psovi ukážete výcvik jako zábavnou věc, nebo jako nesnesitelnou nudu – proto chvalte!
 • Nikdy psa při výcviku nebijte – špatným trestáním si pokazíte vztah se psem a i jeho zájem o výcvik. Při trestání používejte vhodné tresty a snažte se jim co nejvíce vyvarovat
 • Pes není stroj – ani Vy neděláte nic 100% a i Vám trvá nějakou dobu, než vše pochopíte, proto na psa zbytečně netlačte…. Každý pes je jiný, rozdílné vlastnosti jsou jasné jak u různých plemen, tak i u dvou jedinců stejného plemene, s každým nelze pracovat stejně rychle. Uvědomte si, že při správné metodice výcviku se pes bude snažit tak, jak mu to jeho dispozice dovolí
 • Vždy buďte důslední, pokud nebudete, nikdy nebude na Vašeho psa spoleh
 • Nedaří-li se cvik, nejdříve hledáme chybu u psovoda, potom teprve u psa
 • Kolikrát dávám psovi povel a pes ho nesplní, tolikrát psa kazím
 • Opakování povelu před provedením cviku psa kazí, po provedení s pochvalou upevňuje cvik
 • Cvik ukončíme jeho nejlepším provedením
 • Častým opakováním se blížíme k dokonalému provádění cviku
 • Nejsem-li pro výcvik dobře naladěn, necvičím
 • Nejšťastnější pes je zaměstnaný pes
 • Každým zvládnutým cvikem prohlubujeme vztah mezi psovodem a psem

NIKDY NEZAPOMEŇTE!

Je to váš přítel, váš společník, váš obránce, váš pes. Vy jste jeho život, jeho láska, jeho vůdce. Bude váš věrný a oddaný, do posledního úderu srdce. Jste povinni si zasloužit takovou oddanost!