Kynologie Brno

Kynologický klub

Brno – Židenice

Členství

Informace o členství

Máte-li zájem stát se členem klubu, kontaktujte nás prosím buď osobně (po předchozí domluvě) na našich výcvicích, které probíhají každou neděli (výjimkou je špatné počasí) od 9.00 hod v areálu našeho cvičiště v Brně – Líšni, nebo prostřednictvím kontaktů na vedení klubu.

Vstupní podmínky a pravidla

 • absolvování nejméně jednoho kurzu poslušnosti organizovaného naším KK, vyjímku může udělit výbor na doporučení hlavního výcvikáře
 • zaplacení členského příspěvku a zálohy na brigády
 • k zápisu je nutno donést očkovací průkaz psa s platnými daty vakcinace – tj. s potvrzením o očkování ne mladším 14 dnů a ne starším než 1 rok
 • řídit se platnými pravidly klubu, zejména tedy provozním řádem cvičiště, organizačním řádem klubu a platnými stanovami klubu
 • před vstupem do areálu musí být pes vyvenčen, v prostorách cvičiště je povinnost dodržovat čistotu a pořádek
 • feny v období hárání mají vstup povolen pouze po předchozí domluvě s výcvikářem
 • na cvičební plochu mají po dobu výcviku povolen vstup pouze psovodi se psy, ostatní osoby se mohou zdržovat v prostorech klubovny
 • děti mladší 15-let musí mít na cvičiště doprovod osoby starší 18-ti let
 • doporučujeme mít uzavřené osobní pojištění a hmotnou zodpovědnost pro sebe i psa

Členské příspěvky v Kč / rok

 • Dospělý člen – 1200 Kč / rok
 • Udržovací členství – 500 Kč / rok
 • Člen výboru KK, člen do 18ti let, student nad 18 let, člen na mateřské dovolené, důchodce (starobní a invalidní) – 600 Kč / rok
 • Kurz (10 lekcí) – 1500 Kč / 6 měsíců
 • Obrany – členové klubu zdarma, členové kurzů 200,- Kč, ostatní 300,-Kč / výcvik

Kurzy jsou vhodné zejména pro začátečníky a nově příchozí zájemce o výcvik a výchovu psa. Dotyčný má nárok na 10 výcviků poslušnosti a socializace (jeden výcvik poslušnosti může vyměnit za jeden výcvik obran)  po dobu 6 měsíců od první lekce, poté je povinen si další výcviky hradit, popř. zvolit řádné členství po domluvě s hlavním výcvikářem. Zájemce o kurzy není veden jako řádný člen KK.

Každý člen KK má povinnost odpracovat 20 brigádnických hodin za rok. Členové do 18 let a invalidní důchodci (pokud jim rozsah jejich zdravotních a tělesných poškození umožňuje vykonávat aspoň méně namáhavou práci) mají povinost pouze 10 brigádnických hodin. Starobní důchodci, členové výboru (platí i pro člena kontrolní komise či revizora), výcvikáři, členové na mateřské dovolené a členové s minimálním členstvím jsou povinnosti placení zálohy na brigády zproštěni. Brigádnické hodiny se platí předem, formou zálohy ve výši 1.000,-Kč za kalendářní rok (příp. 500,-Kč pro mladší 18 let a studenty). Tato částka se odpracování brigádnických hodin převádí do dalšího roku. Pokud člen ukončí své členství v KK a splní si brigádnické povinnosti, bude mu částka, v případě jeho žádosti, vrácena v plné výši. Při nesplnění počtu odpracovaných brigádnických hodin propadá poměrná část zálohy ve prospěch kynologického klubu.

Brigády se konají většinou každou první neděli v měsíci (dle počasí).